рефераты
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по физике

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по хозяйственному праву

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

Психология и педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Краткое содержание произведений

Лабораторная работа: Теорія множин. Операції над множинами та їх властивості

Лабораторная работа: Теорія множин. Операції над множинами та їх властивості

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

ФІКТ

Кафедра ПЗОТ

група ПІ-39

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Дискретна математика»

на тему: «Теорія множин. Операції над множинами та їх властивості»

м. Житомир

2010р.


Завдання:

1. Програмно реалізувати виконання наступних операцій над множинами А, В: перетин множин, об’єднання множин, доповнення.

Універсальна множина U = {1, 2, 3, 4, 5}. Користувач вводить розмір та елементи множин А і В.

2. Програмно обчислити результуючу множину:

а) за вихідним виразом;

б) за спрощеним виразом.

Порядок виконання роботи:

1. Складемо програму для реалізації заданих операцій над двома множинами: перетин, об’єднання, доповнення. Текст програми з відповідними коментарями наведено нижче.

Код програми:

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <iostream.h>

void main ()

{

clrscr ();

int U[5], A[6], B[6], sz_a, sz_b;

int Abin[5], Bbin[5];

for (int i = 0; i < 5; i++)

{

U[i] = i + 1;

}

cout << " U = {";

for (i = 0; i < 5; i++)

cout << U[i];

cout << "}" << endl << endl;

for (i = 0; i < 5; i++)

{

Abin[i] = 0;

Bbin[i] = 0;

}

cout << " Введіть розмір множини \"А: \" ";

cin >> sz_a;

cout << " Введіть елементи множини \"А: \" " << endl << endl;

for (i = 0; i < sz_a; i++)

{

cin >> A[i];

}

cout << endl << " Введіть розмір множини \"В: \" ";

cin >> sz_b;

cout << " Введіть елементи множини \"В: \" " << endl;

for (i = 0; i< sz_b; i++)

{

cin >> B[i];

}

for (i = 0; i < 5; i++)

{

for (int j = 0; j < 5; j++)

{

if (U[j] == A[i]) /* якщо відповідний елемент універсальної множини дорівнює елементу

Abin[j] = 1; відповідної множини, то у відповідний елемент бінарного масиву

if (U[j]==B[i]) заносимо «1», таким чином організовуємо бінарні множини для множин

Bbin[j]=1; «А» та «В» для подальшої обробки */

}

}

cout << endl << " Перетин множин: " << endl << "{";

for (i = 0; i < 5; i++)

{

if (Abin[i] && Bbin[i])

cout << " " << U[i];

}

cout << " }" << endl;

cout << endl << " Об’єднання множин: " << endl << "{";

for (i = 0; i < 5; i++)

cout << " }" << endl;

cout << endl << " Доповнення для множини \"A\": " << endl << "{";

for (i = 0; i < 5; i++)

{

if (!Abin[i])

cout << " " << U[i];

}

cout << " }" << endl;

cout << endl << " Доповнення для множини \"B\": " << endl << "{";

for (i = 0; i < 5; i++)

{

if (!Bbin[i])

cout << " " << U[i];

}

cout << " }" << endl;

while (!kbhit());

}

2. Складемо програму для обчислення результуючої множин за вихідним та за спрощеним виразом. Текст програми з відповідними коментарями наведено нижче.

Код програми:

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <iostream.h>

void main()

{

clrscr();

int A[] = {5,11,3,7,9,8,10};

int B[] = {1,2,4,3,5,11};

int C[] = {4,3,7,9,6};

int U[14] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14};

int a[14], b[14], c[14], u[14];

for (int i = 0; i < 14; i++)

{

a[i] = 0;

b[i] = 0;

c[i] = 0;

u[i] = 0;

}

for (i = 0; i < 14; i++)

for (int j = 0; j < 7; j++)

if (U[i] == A[j])

{

a[i] = 1;

break;

}

for (i = 0; i < 14; i++)

for (int j = 0; j < 6; j++)

if (U[i] == B[j])

{

b[i] = 1;

break;

}

for (i = 0; i < 14; i++)

for (int j = 0; j < 5; j++)

if (U[i] == C[j])

{

c[i] = 1;

break;

} програма множина спрощення вираз

for (i = 0; i < 14; i++)

u[i] = !a[i] || !c[i] || b[i] || c [i];

cout << "U = ";

for (i = 0; i < 14; i++)

if ( u[i] == 1 )

cout << U[i] << " ";

while (!kbhit());


Висновок:

Виконуючи дану лабораторну роботу я здобула теоретичні навички з теорії множин, вивчила основні операції над множинами, їх властивості. Крім того, навчилась реалізовувати програмно наступне: виконання операцій над множинами, застосування їх властивостей, спрощення виразів.


© 2012 Рефераты, курсовые и дипломные работы.