рефераты
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по физике

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по хозяйственному праву

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

Психология и педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Краткое содержание произведений

Лабораторная работа: Робота з командним рядком Linux

Лабораторная работа: Робота з командним рядком Linux

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Звіт

до лабораторної роботи №2

на тему «Робота з командним рядком Linux»

з дисципліни «Комп’ютерні системи»

Виконав:

Студент групи СІ-22

Никорчук Володимир

Перевірив:

Хомів Богдан Арсенович

Тернопіль 2011


Мета роботи: ознайомитись з командним рядком та вивчити основні команди операційної системи Linux.

Короткі теоретичні відомості

Інтерфейс командного рядка (англ. command-line interface, CLI) — різновид текстового інтерфейсу користувача і комп'ютера, в якому інструкції комп'ютера даються тільки шляхом введення з клавіатури текстових рядків (команд). Також відомий під назвою консоль. Інтерфейс командного рядка може бути протиставлений системам управління програмою на основі меню, а також різних реалізацій графічного інтерфейсу. Формат виводу інформації в інтерфейсі командного рядка не регламентується; звичайно це простий текстовий вивід, але може бути і графічним, звуковим виводом тощо.

Робота в режимі командного рядка - це документація оболонки bash. Команди man і info дозволяють отримувати доступ до інформації про команди. Навіть якщо ви не знаєте як щось зробити в текстовому режимі Linux, існують можливість дізнатися необхідну команду, не залишаючи робочого місця і текстовий режим відповідно.

Оболонка bash дуже зручний інструмент Linux: багато операцій можна здійснювати швидше, ніж у графічному режимі користувача (GUI). Часто починаючі користувачі забувають або не знають про таку корисної функції як автозавершення команд. Командна оболонка дозволяє не писати команду або адреса — аргумент повністю, а сама добудовує закінчення (при натисканні на клавішу Tab).

Напевно, найбільш частими завданнями, які розв'язуються за допомогою засобів командного рядка Linux є операції з файлами (копіювання, переміщення, видалення файлів і папок). У циклі уроків "Робота в режимі командного рядка Linux" цими операціями приділяється особлива увага і що дуже важливо, розглядаються способи організації посилань на файли в операційній системі Linux. Адже найчастіше, в графічній оболонці створити посилання складніше (якщо взагалі можливо), ніж у текстовому режимі. А створивши посилання в текстовому режимі, ми можемо без проблем користуватися їй в графічному. Звідси випливає, що командна оболонка bash дозволяє організувати зручну роботи в операційній системі Linux.

операційний система linux

Хід роботи

Найбільш часто використовувані команди:

·  Файлові команди:

ls - список файлів і каталогів

ls-la - форматований список з прихованими каталогами та файлами

cd dir - змінити директорію на dir

cd - змінити на домашній каталог

pwd - показати поточний каталог

mkdir dir - створити каталог dir

rm file - видалити file

rm-r dir - видалити каталог dir

rm-f file - видалити форсовано file

rm-rf dir - видалити форсовано каталог dir

cp file1 file2 - скопіювати file1 в file2

cp-r dir1 dir2 - скопіювати dir1 в dir2; створить каталог dir2, якщо він не існує

mv file1 file2 - перейменувати або перемістити file1 в file2. якщо file2 існуючий каталог - перемістити file1 в каталог file2

ln-s file link - створити символічне посилання link до файлу file

touch file - створити file

cat> file - направити стандартний введення в file

less file - вивести вміст file

head file - вивести перші 10 рядків file

tail file - вивести останні 10 рядків file

tail-f file - вивести вміст file по мірі зростання, починає з останніх 10 рядків

·  Управління процесами:

ps - вивести ваші поточні активні процеси

ps aux - вивести всі процеси

ps aux | grep-v grep | grep-i% name - знайти процес% name (можна використовувати часткове назва)

top - показати всі запущені процеси

kill pid - вбити процес з id pid

killall proc - вбити всі процеси з ім'ям proc

bg - список зупинених і фонових завдань; продовжити виконання зупиненої завдання у фоні

fg - виносить на передній план останні завдання

fg n - винести завдання n на передній план

·  Права доступу на файли:

chmod octal file - змінити права file на octal, окремо для користувача, групи і для всіх додавати до них:

4 - читання (r)

2 - запис (w)

1 - виконання (x)

Приклади:

chmod 777 - читання, запис, виконання для всіх

·  Пошук:

grep pattern files - шукати pattern в files

grep-r pattern dir - шукати рекурсивно pattern в dir

command | grep pattern - шукати pattern у висновку command

locate file - знайти усі файли з ім'ям file

·  Системна інформація:

date - вивести поточну дату і час

cal - вивести календар на поточний місяць

uptime - показати час роботи з моменту включення

w - показати користувачів онлайн

whoami - ім'я, під яким ви залягання

finger user - показати інформацію про user

uname-a - показати інформацію про ядро

cat / proc / cpuinfo - інформація ЦПУ

cat / proc / meminfo - інформація про пам'ять

man command - показати мануал для command

df - показати інф. про використання дисків

du - вивести "вага" поточного каталогу

du-sh каталог - вивести "вага" певного каталогу в human readable вигляді

free - використання пам'яті і swap

whereis app - можливе розташування програми app

which app - яка app буде запущена за замовчуванням

·  Архівація:

tar cf file.tar files - створити tar-архів з ім'ям file.tar містить files

tar xf file.tar - розпакувати file.tar

tar czf file.tar.gz files - створити архів tar з стисненням Gzip

tar xzf file.tar.gz - розпакувати tar з Gzip

tar cjf file.tar.bz2 - створити архів tar з стисненням Bzip2

tar xjf file.tar.bz2 - розпакувати tar з Bzip2

gzip file - стиснути file і перейменувати у file.gz

gzip-d file.gz - розтиснути file.gz в file

·  Мережа:

ping host - пропінгувати host і вивести результат

whois domain - отримати інформацію whois для domain

dig domain - отримати DNS інформацію domain

dig-x host - реверсивно шукати host

wget file - завантажити file

wget-c file - продовжити зупинене завантаження

nmap-v-A scanme.nmap.org - сканувати вузол

На рисунку 1 зображено декілька команд, і безпосередньо робота з командним рядком Linux:

Описание: D:\Hydr0gen\Комп. Системи\Екран-2.png

Рисунок 1

Висновок: на даній лабораторній роботі я ознайомився з командним рядком Linux, та вивчив його основні команди.


© 2012 Рефераты, курсовые и дипломные работы.