рефераты
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по физике

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по хозяйственному праву

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

Психология и педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Краткое содержание произведений

Контрольная работа: Створення структури бази даних. Робота з даними в MS Access

Контрольная работа: Створення структури бази даних. Робота з даними в MS Access


Контрольна робота


Тема:

"Створення структури бази даних. Робота з даними в MS Access"


Короткі теоретичні відомості

Персональна СУБД Microsoft Access – це засіб управління базами даних і, як і інші програмні продукти цієї категорії, зберігає і видобуває дані, представляє інформацію в зручному для користувача вигляді, автоматизує рутинні задачі (такі як введення платіжних документів, карток обліку, складання розкладу і т.д.). Використовуючи Microsoft Access, можна створювати зручні вихідні форми, обробляти дані і складати різноманітні звіти.

Microsoft Access має нові інструментальні засоби створення та тиражування баз даних, аналізу їх продуктивності, забезпечуючи одночасно досить простий інтерфейс.

Microsoft Access дозволяє використовувати одночасно декілька таблиць в БД. Це полегшує процес структурування даних і виконання завдань. Програма забезпечує повне управління реляційними базами даних. Вона передбачає визначення первинних і зовнішніх ключів і повністю реалізує підтримку цілісності даних. Крім того, Microsoft Access має засоби для попередження введення некоректних даних.

Після запуску програми Microsoft Access на екрані з’являється вікно додатка, a також діалогове вікно, в якому користувач має вибрати один із наступних варіантів роботи: створення порожньої бази даних (перемикач Нова база даних), створення бази даних за допомогою майстра (перемикач Запуск майстра), відкриття однієї з існуючих баз даних (перемикач Відкрити базу даних).

У результаті вибору перемикача Нова база даних утворюється порожня база даних, в яку згодом можна помістити таблиці, форми, звіти, запити і т.д. Якщо ж ви зупините свій вибір на перемикачі Запуск майстра, то після натискання клавіші ОК почнеться процес створення нової бази даних на основі однієї з баз колекції Access. У разі потреби відкрити існуючу базу даних слід установити перемикач Відкрити базу даних. У результаті після натискання клавіші ОК з’явиться список для вибору бази, яку потрібно відкрити.

Рисунок 1. Діалогове вікно, яке дозволяє вибрати один із варіантів створення порожньої бази даних

У вікні бази даних систематизовані об’єкти бази даних: таблиці, запити, форми, звіти, макроси і модулі. Спочатку вікно нової бази даних є порожнім (рис. 2).

Рисунок 2. Вікно бази даних


У реляційних базах даних вся інформація зберігається у вигляді таблиць. Кожний рядок таблиці являє собою запис, а стовпчик – поле. Запис містить набір даних про один об’єкт (наприклад, назва фірми, її адреса і спеціалізація), а поле – однорідні дані про всі об’єкти (наприклад, адреси всіх занесених у таблицю фірм).

До створення нової таблиці можна приступити відразу після відкриття бази даних.

Хід роботи

1.      У вікні бази даних активізуйте вкладку Таблиці.

2.      Клацніть мишею по кнопці Створити. На екрані з’явиться вікно Нова таблиця, у правій частині якого перераховуються способи створення таблиці.

програма база дані користувач

Рисунок 3. Діалогове вікно, яке дозволяє вибрати спосіб створення нової таблиці

3.      Виберіть спосіб Конструктор (Рис. 3).

4.      Після натискання клавіші ОК ви потрапите у вікно Конструктора таблиці (рис. 4).


Рисунок 4. Вікно конструктора таблиці

5.      Вікно конструктора таблиці складається з трьох колонок: Ім’я поля, Тип даних і Опис.

6.      Введіть у перший рядок колонки Ім’я поля назву першого поля – Номер запису і натисніть Enter.

7.      У списку Типів даних виберіть тип Лічильник. Після цього курсор переміститься у колонку Опис.

8.      У колонку Опис, що служить для запису інформації про призначення поля, введіть такий опис «Служить для однозначної ідентифікації адреси».

На перший погляд описи можуть здаватися непотрібними. Але описи забезпечують користувача довідковою інформацією, яка з’являється у рядку стану, коли курсор знаходиться у відповідному полі.

9.      В другий рядок колонки Ім’я поля введіть назву другого поля – «Код_студента» і натисніть Enter.

Поле «Код_студента» слід оголосити ключовим полем. Для цього потрібно його виділити, а потім Правка => Ключове поле.

Ключове поле однозначно ідентифікує записи в таблиці, а також збільшує швидкодію. Для ключового поля слід використовувати дані, які ніколи не повторюватимуться (наприклад, номери покупців, страховок, рахунків, фондів, накладних).

10.    Зробіть описи даних для другого поля, а також створіть інші поля відповідно до даних, наведених в таблиці 1.

Таблиця 1

Номер поля Ім’я поля Тип даних Розмір поля Формат поля Індексоване поле
1 Номер запису Лічильник «Длинное целое» Основний
2 Код_студента Текстовий 6 Так
3 Прізвище Текстовий 30
4 Ім’я Текстовий 30
5 По_батькові Текстовий 30
6 Дата_народження Дата/час Короткий формат дати
7 Адреса Текстовий 15

Поле з ідентифікаційними кодами студентів ми оголосили полем первинного ключа (ключовим полем). При цьому для властивості Індексоване поле програма автоматично встановила значення ТАК (Збіги не допускаються). Завдяки цьому два різних записи в базі даних не можуть мати однакові ідентифікаційні номери.

Заповнення таблиці

Щоб заповнити таблицю, слід перейти з вікна Конструктора на лист даних, натиснувши кнопку Вид на панелі інструментів (перша зліва).

11.    Заповніть базу даних відповідно до таблиці 2:

Таблиця 2

Номер запису

Код_

студ

Прізвище Ім’я

По_

батькові

Дата_

народж.

адреса Телефон
1 Ч-45 Чехов Антон Іванович 12.01.89 Пр. Бажана, 46,5 565–67–89
2 М-5 Михайлов Олексій Петрович 23.02.88 В. Руденко, 5,67 564–78–12
3 С-67 Сімаков Андрій Петрович 06.05.88 В. Ревуцького, 6,4 565–23–05
4 М-7 Молохова Світлана Яківна 12.03.89 Пр. Бажана, 46,9 575–56–43
5 Ч-12 Чорна Світлана Дмитрівна 01.01.89 Пр. Бажана, 26,15 565–07–09
6 А-78 Антонов Олександр Петрович 04.05.89 В. Ревуцького, 1,8 565–16–15
7 Б-23 Баліцька Ольга Іванівна 12.07.89 Пр. Бажана, 20,35 575–80–44
8 Б-14 Баліцька Марія Савівна 04.06.88 В. Ревуцького, 7,8 565–34–34
9 Г-34 Гуменюк Дмитро Якович 05.05.89 В. Руденко, 8,7 575–14–07
10 Г-78 Габа Людмила Іванівна 01.12.88 В. Руденко, 12,17 574–23–49
11 Ч-2 Чехов Іван Якович 23.02.88 В. Руденко, 18,5 565–23–12
12 М-19 Молохова Людмила Савівна 04.05.89 В. Руденко, 8,47 565–09–00
13 Б-17 Бойко Олександр Петрович 12.07.89 В. Руденко, 9,2 574–11–54
14 В-5 Варава Сергій Дмитрович 06.05.88 В. Ревуцького, 17,8 565–28–25
15 О-16 Ольшанська Лариса Артемівна 06.05.88 Пр. Бажана, 24,5 574–17–19

12.    Виконайте пошук елемента в таблиці. Для цього зробити активним те поле, у якому здійснюється пошук, а потім вибрати пункт меню Правка / Знайти.

З’являється вікно пошуку та заміни (рис. 9).


Рис. 9. Вікно пошуку та заміни

13.    Зберегти таблицю під назвою «Студент». Це буде перша таблиця бази даних «Учбовий_заклад».

14.    Створити таблицю «Група» в режимі конструктора таблиць.

15.    Заповнити таблицю в режимі відкритої таблиці.

Таблиця 3

Номер_запису Назва_групи ПІБ
1 МЕ-07 РВВ
2 ЕА-06 БАВ
3 ЕС-08 БЗІ
4 ЕС-06 ОЩВ
5 ЕА-07 РНІ
6 ОА-08 РЛВ

3.      Зберегти під назвою «Група». Це буде друга таблиця бази даних «Учбовий заклад».

4.      Створити таблицю «Викладач» за допомогою Майстра таблиць.

5.      Заповнити таблицю в режимі відкритої таблиці.


Таблиця 4

Номер_запису ПІБ Прізвище Ім’я По_батькові
1 РВВ Розумовська Валентина Вікторівна
2 БАВ Бардакова Анна Валеріївна
3 БЗІ Баришева Зінаїда Іллівна
4 ОГВ Огінська Ганна Володимирівна
5 РНІ Романюк Наталія Іванівна
6 РЛВ Романюк Леся Василівна

6.      Зберегти під назвою «Викладач». Це буде третя таблиця бази даних «Учбовий заклад».

7.      Створити таблицю «Предмети».

8.      Заповнити таблицю «Предмети».

Таблиця 5

Номер_запису Назва_предмета
1 Алгебра
2 Геометрія
3 Фізика
4 Інформатика
5 Хімія
6 Біологія

9.      Зберегти таблицю під назвою «Предмети». Це буде четверта таблиця бази даних «Учбовий заклад».

10. Зберегти базу даних під назвою Група_прізвище_ПР7.

11. Оформити звіт.

12. Записати висновок.

 

 


© 2012 Рефераты, курсовые и дипломные работы.